وبینار رایگان ورود به حوزه ماشین لرنینگ، مزیت یا ضرورت؟

توضیحات

سرفصل‌های وبینار
آینده ماشین لرنینگ چطور ارزیابی می‌شود؟
آیا هوش مصنوعی جایگزین انسان‌ها در مشاغل می‌شود؟
نظر ریسرچرها و افراد تاثیرگذار در تکنولوژی در این باره چیست؟
یادگیری ماشین لرنینگ مزیت است یا ضرورت؟
چه رشته‌هایی باید ماشین لرنینگ را یاد بگیرند؟
چه مسیرهایی برای یادگیری ماشین لرنینگ وجود دارد؟
پیش‌نیازهای ورود به ماشین لرنینگ را چطور رعایت کنیم؟
بازارکار رشته‌های مختلف با ماشین لرنینگ چطور است؟
چطور موضوع پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری را روی ماشین لرنینگ تعریف کنیم؟

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه