اقتصاد

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: ۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۱ برگزار شد.
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۴۰۲)
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۵ شهریور ۱۴۰۲)
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: این دوره بصورت آفلاین (ویدیو) ارائه می‌شود.
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف خرید آفلاین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۶۷ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد.
۷,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲ ساعت
زمان برگزاری: این ویدئوی آفلاین آموزشی به طور کامل تصویربرداری شده و آماده دانلود است.
۱,۱۳۰,۰۰۰ ۶۷۸,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲ ساعت
زمان برگزاری: این ویدئوی آفلاین آموزشی به طور کامل تصویربرداری شده و آماده دانلود است.
۱,۱۳۰,۰۰۰ ۶۷۸,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰ (شروع از ۲۷ مرداد ۱۴۰۲)
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۴ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۶ تا ۱۸ بصورت یک هفته در میان (شروع از ۳ مرداد ۱۴۰۲)
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: زمان برگزاری اعلام می‌شود
۴۸۰,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: زمان برگزاری اعلام می‌شود
۶۵۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۴
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: زمان برگزاری اعلام می‌شود
۵۴۵,۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: زمان برگزاری اعلام می‌شود
۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: این دوره بصورت آفلاین (ویدیو) ارائه می‌شود.
۶۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۲۰ آذر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام