ویدئو وبینار ۶ علم داده - تقویت رزومه و پروفایل شخصی با یادگیری علم داده

توضیحات

این وبینار مستقل از رشته و مقطع تحصیلی یا وضعیت شغلی افراد است.

سرفصل‌ها:
- استراتژی ادامه‌تحصیل در ارشد و دکتری در ایران و دنیا (عمومی)
- توصیف استراتژیک فضای کسب‌وکار در ایران و دنیا (عمومی)
- شاخص‌های تمایزدهنده افراد با هم از دید مصاحبه‌کنندگان (عمومی)
- تقویت رزومه و رقابت در دنیای غرب و ایران
- معرفی مهارت‌های علم داده
- لزوم یادگیری مهارت‌ها و نقشه‌راه شروع به یادگیری
- فهرست تسک‌های عملیاتی تا رسیدن به وضعیت اجتماعی موردانتظار

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه