مهندسی کامپیوتر و IT

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، اطلاعات تماس برای شما پیامک خواهد شد.
۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام با پشتیبانی در ارتباط باشید
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ثبت‌نام غیراقساط
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام با پشتیبانی در ارتباط باشید
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ثبت‌نام غیراقساط
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۹۴ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۱۲,۲۲۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵۳ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۷,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶۲ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۶,۳۸۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۲۳ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۴,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۲۹ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۵,۱۸۰,۰۰۰ ۳,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۲۳ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۳,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۴ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۹۰,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: این دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۹۵۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۹۰,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۵۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۵۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۵۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام