مجموعه مدیریت

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: زمان موردنظر خود را انتخاب کنید
۱۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان با تخفیف محدود
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۹,۷۱۷,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۲۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۹,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۱۳ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲۹ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۴۹ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۶۵ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ مرداد ۱۴۰۱)
۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۷ مرداد ۱۴۰۱)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲ ساعت
زمان برگزاری: این ویدئوی آفلاین آموزشی به طور کامل تصویربرداری شده و آماده دانلود است.
۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۴۰% تخفیف تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲ ساعت
زمان برگزاری: این ویدئوی آفلاین آموزشی به طور کامل تصویربرداری شده و آماده دانلود است.
۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۴۰% تخفیف تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۸ تیر ۱۴۰۱)
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۹ تیر ۱۴۰۱)
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام