دوره آموزش آنلاین نجوم برای کودکان (مقدماتی-رده سنی ۷ تا ۹ سال)

زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۰۱ آبان ۱۳۹۹) هزینه کلاس: ۲۲۰ هزار تومان

مدت: ۱۵ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

جلسه اول: آیا موجودات فرازمینی وجود دارند؟
جلسه دوم: جست‌وجو میان سیارات سنگی منظومه شمسی
جلسه سوم: کنجکاوی در میان غول‌های گازی منظومه شمسی
جلسه چهارم: ملاقات با دیگر اعضای منظومه‌شمسی
جلسه پنجم: سفر به سیارات دور دست
جلسه ششم: ملاقات با ستارگان
جلسه هفتم: گشت و گذار میان کهکشان‌ها
جلسه هشتم: سفرهای فضایی
جلسه نهم: نگاهی به آینده
جلسه دهم: کودکان زیر آسمان‌شب