اساتید دپارتمان مدیریت،
                              اساتید دکتر مدرسی، یگانه، شکرزاد، انصاری، صراف، فرید، جهانشاهی، وکیلی و مهدوی
اساتید دپارتمان مدیریت
اساتید دکتر مدرسی، یگانه، شکرزاد، انصاری، صراف، فرید، جهانشاهی، وکیلی و مهدوی
کلاس‌های برگزار شده: ۲۵

اساتید دپارتمان مدیریت:
دکتر مدرسی: تئوری‌ مدیریت و بازاریابی و استراتژیک
دکتر یگانه: تحقیق در عملیات
دکتر صراف: اقتصاد خرد و کلان
استاد شکرزاد: آمار
استاد انصاری: ریاضی
دکتر فرید: زبان تخصصی
دکتر جهانشاهی: زبان عمومی ارشد و دکتری
دکتر وکیلی: استعداد تحصیلی دکتری

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های اساتید دپارتمان مدیریت

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت‌نام در داشبورد شما قرار می‌گیرند.
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۹,۷۱۷,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۲۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۹,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۱۳ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲۹ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۴۹ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۶۵ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران