معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ها ساعت ۱۶ تا ۲۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام می گردد)
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت ۱۶ تا ۲۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام می گردد)
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ها ۱۷ تا ۲۱
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه، يکشنبه و سه‌شنبه - ساعت ۸ تا ۱۲ (شروع از اواخر مردادماه)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ها ۱۲ تا ۱۶
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ها ۹.۳۰ الی ۱۲.۳۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه و پنج شنبه ۱۷ تا ۲۱
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه و پنج شنبه ۱۷ تا ۲۱
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها ۱۷.۳۰ تا ۲۱.۳۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام