معماری

موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۲ دی ۱۳۹۸)
۸۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: ۱۳ ، ۲۰ ، ۲۷ اسفند و ۵ ، ۶ ، ۱۱ فروردین ساعت ۱۴ تا ۱۸
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۲ آذر ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۱۶ بهمن ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ (شروع از ۱۸ دی ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۴ دی ۱۳۹۸)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۷ مهر ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۰ آذر ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ تیر ۱۳۹۹)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ویژه
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده کنید
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ویژه
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۹:۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۹:۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۴ تیر، سه شنبه ۱۷ تیر و یکشنبه ۲۲ تیر ساعت ۹ تا ۱۹
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۵ تیر و دوشنبه ۱۶ تیر ساعت ۹ تا ۱۹
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۱۳، ۱۹ و ۲۲ تیر
۴۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۱۰ تیر و ۱۲ تیر ساعت ۹ تا ۱۹
۴۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام