نرگس معاونیان،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  معماری
                  هنر
نرگس معاونیان
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری - هنر
کلاس‌های برگزار شده: ۴
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ( زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۳:۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران