ویدیو کارگاهی حکمت هنر اسلامی و روش تحقیق در معماری دکتری معماری ۱۴۰۱

زمان برگزاری: برگزار شد هزینه کلاس: ۷۰۰ هزار تومان

مدت: ۱۲ ساعت
لینک بازپخش ویدیوها، تا کنکور ۱۴۰۰ به تعداد دفعات نامحدود، فعال و قابل استفاده می‌باشد.

توضیحات

حکمت هنر اسلامی
روش تحقیق در معماری