زبان انگلیسی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۸۴۸,۰۰۰ ۵۹۳,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف به مدت محدود
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۸:۳۰
۴۵۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ مهر ۹۹
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۴، ۱۱، ۱۸، ۲۵ آبان و ۲، ۹، ۱۶ و ۲۳ آذر - ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰
۲۸۰,۰۰۰ ۲۲۴,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ مهر ۹۹
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۳، ۱۰، ۱۷، ۲۴ آبان و ۱ و ۸ آذر - ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۶ شهریور ۹۹
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۴ فروردین ۱۳۹۸)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام