وبینار بارش‌های شهابی (همه چیز درباره رصد و ثبت یک بارش شهابی)

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰ هزینه کلاس: ۳۰ هزار تومان

مدت: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

هر ساله و به‌خصوص در فصلول سرد، شاهد بارش های شهابی پُرفروغی در کره زمین هستیم که علاقه‌مندان بسیاری را به رصدهایی سرد فرا میخواند.
در این وبینار پس از بررسی علت رخداد این پدیده ها، با استفاده از اطلاعات پایگاه بین المللی شهاب ها (IMO)، نحوه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای رصدی پُربارتر را خواهیم دید.
در ادامه نیز آموزش چگونگیِ ثبت این پدیده (آنگونه که در محاسبات جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد) سبب می‌شود تا نتیجه بهتری از رصد خود داشته باشید.
+ جالب آنکه در بامدادِ فردا و روز بعد از وبینار، بارش شهابی اسدی و با فاصله یکماه بارش جوزایی در ایران شرایطی خوب دارند.