ویدیو تاریخ معماری ایران - کد ۳

زمان برگزاری: برگزار شد هزینه کلاس: ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

مدت: ۶۰ ساعت
فقط از طریق سیستم عامل ویندوز (روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی) می‌توانید در این کلاس شرکت کنید.
فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک بازپخش (آنلاین) و تحت سیستم عامل ویندوز قابل مشاهده است.

توضیحات

ویدیو تاریخ معماری ایران - کد ۳
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱