وبینار سفر در زمان (تاریخ نجوم)

زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۸:۰۰ هزینه کلاس: ۲۰ هزار تومان

مدت: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

از گذشته‌های دور انسان‌ها همواره به آسمان شب نگاه می‌کردند. نگاه کردن به آسمان شب در ذهن انسان‌ها، هزارن سوال را برمی‌انگيخت. کنجکاوي انسان و ولع او براي کشف ناشناخته‌ها، او را به جست‌وجوي پاسخ‌هاي ان سوالات واداشت.
در این وبینار قصد داریم با کودکان همراه شویم و سوار بر ماشین زمان خیالی به دوره‌های تاریخی مختلف، از گذشته تا امروز سفر کنیم.
در این سفر خیالی ضمن ملاقات با دانشمندان مشهور تاريخ ستاره‌شناسي از فراز و نشيب‌هاي تاريخ نجوم مي‌شنويم و با نگرش انسان به جهان هستي در برهه‌هاي مختلف تاريخي آشنا خواهيم شد.