کارشناسی ارشد و دکتری علوم پزشکی

موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۵:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۵:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۳:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه و دوشنبه 12 و 13 مرداد ساعت 10 الی 18
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۵ مرداد ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۲:۳۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۳ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۳ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۱:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ الی ۲۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ الی ۱۶
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶ تا ۲۰ (شروع از اردیبهشت ۹۹)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام