درباره‌ی استاد

محدثه عظیم‌لو دانش آموخته دکترای اخترفیزیک دانشگاه واترلو کانادا هستم. زمینه کاری من مطالعه محیط های میان ستاره ای و چگونگی شکل گیری ستاره ها از ابرهای عظیم هیدروژنی است. در کنار کار تخصصی سالها مشغول آموزش نجوم و ترویج علم بوده ام.

موضوعات تدریس