جلسه اول دوره آموزش مبانی نجوم برای نوجوانان (۱۲ تا ۱۷ سال) - رایگان

زمان برگزاری: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹‌ ساعت ۲۰:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

جلسه اول دوره آموزش مبانی نجوم برای نوجوانان (۱۲ تا ۱۷ سال) - رایگان