معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۷
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ ۱۰ آبان ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و جمعه‌ها ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و جمعه‌ها ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۲۸ آبان ۱۴۰۱)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت 16 تا 20
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام