جلسه اول رایگان مبانی نجوم ۱

زمان برگزاری: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۲۱:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

مباحث ۴ جلسه اول با تدریس کاظم کوکرم:
۱) نگاهی به موقعیت ما در عالم، آشنایی با مفاهیم و تعاریف اولیه، حس ابعاد
۲) مفهوم صورت‌های فلکی، روش‌های نام‌گذاری ستارگان، آشنایی با مفهوم قدر ظاهری
۳) روش‌های پیدا کردن صورت‌های فلکی و آشنایی با صور فلکی و ستاره‌های مهم هر فصل
۴) مقدمات کره آسمان، سمت و ارتفاع، ستاره قطبی و گردش کره آسمان. رابطه ارتفاع ستاره قطبی از افق با موقعیت ناظر.

مباحث جلسات پنجم تا دهم با تدریس آریا صبوری و کيارا عباس‌زاده:

۵) نگاهی به نظریات مرتبط با نحوه شکل‌گیری منظومه شمسی
۶) جایگاه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری
۷) بررسی ابعاد و مقیاس‌ها در منظومه شمسی، بیان تعاریف و شناخت اجزای آن و بررسی قوانین حاکم بر اجزای منظومه شمسی
8 {شنایی با خورشید و ستاره‌های دیگر
9 {داستان تولد، زندگی و مرگ ستاره‌ها
10 {کهکشان‌ها، شناخت کیهان