ویدیو کارگاهی مبانی نظری و مبانی طراحی دکتری معماری ۱۴۰۱

زمان برگزاری: برگزار شد هزینه کلاس: ۷۰۰ هزار تومان

مدت: ۱۲ ساعت
لینک بازپخش ویدیوها، تا کنکور ۱۴۰۰ به تعداد دفعات نامحدود، فعال و قابل استفاده می‌باشد.

توضیحات

ویدیو کارگاهی مبانی نظری و مبانی طراحی دکتری معماری ۱۴۰۱