ویدیو ایستایی، مقاومت مصالح، سیستم های ساختمانی و عناصر جزییات ساختمان - کد ۳

زمان برگزاری: برگزار شد هزینه کلاس: ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

مدت: ۱۶۰ ساعت
فقط از طریق سیستم عامل ویندوز (روی لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی) می‌توانید در این کلاس شرکت کنید.
فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک بازپخش (آنلاین) و تحت سیستم عامل ویندوز قابل مشاهده است.

توضیحات

ویدیو ایستایی، مقاومت مصالح، سیستم های ساختمانی و عناصر جزییات ساختمان - کد ۳