مهندسی کامپیوتر و IT

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۴ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۴۲۰,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۱۸ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۳۲۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۱۸ مهر
مشاهده و ثبت‌نام