مهندسی کامپیوتر و IT

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۴ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۶۳۰,۰۰۰ ۴۴۱,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۵
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱,۶۲۰,۰۰۰ ۹۶۵,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۴۵۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام