مهندسی کامپیوتر و IT

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۳۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول مرداد ۱۴۰۲
۵,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۶۷۲,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف تا ۳۱ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵۳ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۵,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶۲ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۴,۶۲۰,۰۰۰ ۳,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۲۳ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول مرداد ۱۴۰۲
۸۵۰,۰۰۰ ۶۳۷,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف زمانی تا ۳۱ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از آذر ۱۴۰۲
۶۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف زمانی تا ۳۱ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام