مهندسی برق

موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۴، ۱۵، ۲۲ و ۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تا ۲۲
۲۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۴، ۵ و ۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۱۱، ۱۲ و ۱۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تا ۲۱
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۸ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۱ تا ۱۷ و ۳۱ اردیبهشت ساعت ۹ تا ۲۱
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ (شروع از ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ (شروع از ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۲۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۸۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۵ مهر ۱۳۹۸)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده بفرمایید
۱۹۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام