رصد از ورای زمین (داستان تلسکوپ‌های فضایی از گذشته تا آینده)

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰‌ ساعت ۲۱:۰۰ هزینه کلاس: ۴۰ هزار تومان

مدت: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه

توضیحات

رصد از ورای زمین، رویایی که سال 1990 بالاخره به واقعیت پیوست.
بخش مهمی از اطلاعاتی که امروزه در علم نجوم مورد تحلیل و بررسی قرار می¬گیرد حاصل کار تلسکوپ¬های فضایی است، این ابزارها داستان¬های هیجان انگیزی در دل خود دارند، آن¬ها در طیف¬های مختلف و از فضا جهان را مورد کاوش قرار می¬دهند. اما این ابزار¬ها چه می¬بینند؟ چطور می-توان به اطلاعات آن¬ها دسترسی پیدا کرد؟ مهمترین کشفیات آن¬ها در طی سال¬های اخیر چه بوده است؟ چه تاریخچه پر فراز و نشیبی دانشمندان و متخصصان را به سمت ساخت و استفاده از چنین ابزاری برده است؟ و در نهایت، آینده هیجان انگیز پیش رو چگونه است و باید منتظر چه تلسکوپ¬های فضایی و چه کشفیاتی در آینده¬ای نه چندان دور باشیم؟