آرین کرمی،
                              مدرس المپیاد و آزمون ورودی تیزهوشان
آرین کرمی
مدرس المپیاد و آزمون ورودی تیزهوشان
کلاس‌های برگزار شده: ۲۵

برنز جهانی مسابقات ریاضی WMTC
طلا کشوری مسابقات ریاضی WMI
طلا کشوری مسابقات ریاضی WMTC
طلا کشوری مسابقات ریاضی IMC
سرگروه تیم برگزیده سومین پیکار ریاضی دانشگاه شریف
عضو دپارتمان های المپیاد و تیزهوشان کافه‌تدریس
مؤلف کتاب‌های ریاضیات تیزهوشان ششم و نهم کافه‌تدریس
طراح آزمون در مجموعه های علامه‌طباطبایی، کافه‌تدریس، تیزبام و ...
مدرس المپیاد ریاضی و ریاضیات گسسته در مدارس علامه‌طباطبایی، البرز و ...

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های آرین کرمی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۳۰ (شروع از ۲۰ مهر ۱۴۰۱)
۲,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۰۰۰ تومان ۳۰ درصد تخفیف
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ (شروع از ۲۰ مهر ۱۴۰۱)
۲,۳۹۰,۰۰۰ ۱,۶۷۳,۰۰۰ تومان ۳۰ درصد تخفیف
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰ (شروع از ۰۳ آبان ۱۴۰۱)
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: ۰۵ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۳۰ (شروع از ۲۰ تیر ۱۴۰۱)
۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ (شروع از ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱)
۸۳۶,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰‌ ساعت ۲۰:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰ (شروع از ۲۶ مهر ۱۴۰۰)
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران