وبینار رصد با چشمان غيرمسلح (پيشرفته)

زمان برگزاری: ۱۱ آذر (۱۹ تا ۲۰:۳۰) و ۱۸ آذر (۱۸ تا ۲۱) هزینه کلاس: ۵۰ هزار تومان

مدت: ۴ ساعت ۳۰ دقیقه فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

ديدار با جلوه‌هاي آسمان شب، هميشه به تلسکوپ يا دوربين‌هاي دوچشمي نياز ندارد. پیش از آغاز رصد با این ابزارها بهتر است راه و رسم رصد آسمان شب با چشمان غیرمسلح را بیاموزیم.
چشمان ما، گران‌بهاترین و در دسترس‌ترین ابزارهایی هستند که برای این کار بدون پداخت هیچ هزینه‌ای می‌توانیم از آن‌ها بهره ببریم.
در این دوره سه جلسه‌ای، ابتدا به مرور مبانی لازم برای رصد آسمان شب می‌پردازیم و سپس تمرین می‌کنیم که آسمان را بهتر بشناسیم و با چشمان‌مان این سقف بلند ساده بسیار نقش را دقیق‌تر بکاویم.
(در جلسه اول این دوره آنچه در دوره رصد با چشم غیرمسلح را گفته‌ایم، مرور خواهیم کرد.)