وبینار رایگان مباحث پایه‌ای و اساسی مکانیک سیالات

زمان برگزاری: شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت

توضیحات

تدریس مباحث:
۱- تراکم‌پذیری سیالات (مدول بالک و عوامل مؤثر بر آن - معادله حالت گازهای کامل)
۲- بررسی تغییرات فشار در سیالات و قانون پاسکال
۳- روش‌های اندازه‌گیری فشار (روش نقاط هم‌فشار - روش مانومتری)

استاد محمدرضا جوادی با ۲۰ سال سابقه تدرس مکانیک سیالات